/ NAUI / Organizácia

Informácie o organizácii NAUI

Organizácia NAUI

NAUI Worldwide je skratka – The National Associtation of Underwater Instructors – národná asociacia inštruktorov potápania.
NAUI sa venuje celosvetovej výučbe potápania od roku 1959 a je najrešpektovanejšou a najväčšou neziskovou organizáciou zaisťujúcou výučbu potápania. NAUI poskytuje celé spektrum školiacich – vzdelávacích programov od „Skin Diver“ po „Inštruktor Director“ kurz ,plus celý rad špecializovaných kurzov ako „Nitrox“ a „Technical Diving“.

Celosvetovo rešpektovaná povesť NAUI ako organizácie poskytujúcej najlepší možný tréning a školiace materiály reflektuje základné hodnoty – kvalitné potápanie cez kvalitné školenie. Veľa firiem si práve preto zvolilo NAUI ako partnera pre vzdelávanie a školenie potápačov, včetne Walt Disney World Resort v Orlande/Florida/,United States Navy SEAL a NASA Neutral Buoyancy Laboratory v Huston/Texas/, kde sú školený astronauti pre výstup do vesmíru.

Pretože NAUI je už dlhé roky rešpektovaná pre svoje vysoké štandardy výučby v rámci rekreačného potápania, sme tiež rešpektovaný pre kvalitu našej výučby technického potápania. Rada našich technických vylepšení bola postupne adaptovaná ďalšími organizáciami a naša divízia technického potápania pokračuje vo výskume a vývoji nových teórií ktoré udržujú NAUI na čele vývoja technického potápania.

NAUI Worldwide je členská organizácia so sídlom v Tampe – Florida s desiatkami tisíc členov , inštruktorov ,pridružených obchodov ,potápačských rezortov a servisných centier v lokalitách na celom svete. Máme viac ako tretinový tržný podiel na trhu v USA a často výrazne väčší v rôznych medzinárodných lokalitách.

Pre podrobnejšie informácie týkajúce sa členských obchodov, školení, vzdelávacích produktov a programov kontaktujte regionálneho zástupcu NAUI Slovensko


Poslanie NAUI

Cez kvalitné vzdelávanie a školenie podporovať techniky a nástroje ,ktoré umožnia širokej verejnosti zúčastňovať sa bezpečne potápania a podvodných aktivít. Zároveň vzdelávať budúcich potápačov v pravidlách ochrany podvodného prostredia.

Vzdelávaním k bezpečnému potápaniu – je viac než naše motto – je to filozofia na pozadí našich aktivít v NAUI Worldwide. Od našeho založenia v roku 1959 sa NAUI zameriava na poskytovanie toho najkompletnejšieho a najbezpečnejšieho možného vzdelávania potápačov, a preto sme dlhodobo preferovanou voľbou pre všetkých potápačov vyžadujúcich kvalitu.

Ako členská organizácia je NAUI orientovaná na dosiahnutie najvyššej možnej kvality a integrity členov a organizácie. Je zodpovednosťou každého člena NAUI udržovať kvalitu NAUI materiálov a integritu. NAUI štandardy, predpisy a etcké pravidlá sú riadené predstavenstvom asociácie Associations Board of Directors, ktorý je volený demokratickým spôsobom z rad členov NAUI.

Členovia NAUI dodržujú šesť základných hodnôt súvisiacich s našim poslaním :

1. Špičkové vedenie a inštruktorský tréning

Organizácia a členovia NAUI sú odhodlaný poskytovať najkvalitnejšie možné vedenie a inštruktorské školenia. Pri výučbe sa využívajú metódy over – learningu ,komunikácie na verejnosti, rozvoja vlastných potápačských schopností, minimálneho a bezzásahového vplyvu potápania na životné prostredie, a kontinuálne vzdelávanie produkujúce tých najlepších absolventov.

2. Demokratické združenie seberovných

V pravidelných voľbách je demokratickým procesom zvolené vedenie asociácie- Associations Board of Directors – predstavenstvo asociácie .Každý inštruktor NAUI má možnosť hlasovať pre jedného zo svojich kolegov o ktorom verí, že bude najlepším možným zástupcom asociácie. Hlasovacie právo zo sebou nesie povinnosť zúčastňovať sa volebného procesu a sledovať informácie o jednotlivých kandidátoch.

3. Dôvera a rešpekt

Excelentné vedenia a inštruktorské školenia sú založené na koncepte „blízkej osoby“, to znamená že iba tí, ktorým by sme zverili k vedeniu a školeniu osoby nám blízke, môžu byť úspešnými absolventmi v niektorých z certifikačných úrovní. Toto platí hlavne pre certifikáciu inštruktorov potápania. Tento koncept nám umožňuje dôverovať členom kolektívu NAUI, že sa budú chovať eticky a budú rešpektovať svoje schopnosti a možnosti ako NAUI inštruktori a školitelia.

4. Akademická sloboda

Dôvera a rešpekt sú potrebné aby mohli jednotlivý členovia využívať základné práva akademického leadershipu – slobody v naplnení potrieb študentov. Študenti nie sú všetci rovnaký. Nie všetci vždy zvládnu znalosť jedna, dva, tri presne v tomto poradí. Inštruktori NAUI sú podporovaný v hľadaní ciest ako pomôcť každému jednému študentovi či potápačom usilujúcim o splnenie certifikačných podmienok – a nielen to, ďalej sú podporovaný zdieľať svoje poznatky v rámci publikácií ktoré asociácia vydáva tak, aby s nich mali prospech všetci členovia asociácie.

5. Dynamicky sa zväčšujúce penzum vedomostí a schopností

Podpora konceptu akademickej slobody a zdieľanie dosiahnutých výsledkov je oslavou predstavivosti našich členov. Naviac tento prístup vedie k trvalému zlepšovaniu školiacich postupov a produktov, ktoré následne vedie k získaniu lepšie vyškolených absolventov každého dokončeného kurzu. Tento cyklus priamo podporuje našu trvalú relevantnosť a aktuálnosť v rámci odvetvia v ktorom sa pohybujeme.

6. Trvalo sa zlepšujúce vedenie a inštruktorský výcvik

Všetky vyššie uvedené body prispievajú k trvalému zlepšovaniu vedenia a inštruktorských školení tak, ako ich prevádzajú inštruktori NAUI, školitelia inštruktorov a Course Directors, ktorí všetci pravidelne využívajú nové poznatky a metódy. Výsledkom je najlepšia možná kvalita materiálov a postupov z ktorých má prospech asociácia, naše odvetvie, tak aj globálna verejnosť, čo ešte ďalej podporuje naše poslanie a jeho napľňanie.


Produkty a služby

NAUI si získalo a udržuje si trvalo celosvetovú reputáciu “najrešpektovanejšej organizácie v odvetví prípravy, školení a certifikácie potápačov“. Tohto hodnotenia si vysoko vážime a dosiahli sme ho predovšetkým vďaka trvalému poskytovaniu excelentných produktov a služieb zahrnujúcich kompletnú radu školení, školiacich a podporných materiálov pre všetky úrovne – od rekreačných po technických potápačov.

Vysoko oceňované školiace materiály – dostupné v mnohých jazykových mutáciách pre základné kurzy potápačov, inštruktorské a radu ďalších špecializovaných kurzov. Navyše rada týchto materiálov využíva multimediálny obsah pre dosiahnutie maximálneho účinku školení.

 • Preverené školiace metódy – intenzívny a dôkladný tréning je základným stavebným kameňom bezpečného potápania a my sa postaráme aby ste boli vyškolený štýlom, ktorý zodpovedá vaším potrebám a možnostiam. Kurzy poskytované pod hlavičkou NAUI využívajú to najlepšie z časom preverených aj nových progresívnych výučbových metód.
 • Zaujímavé a inšpiratívne kurzy – školenie NAUI si užijete ! Naši inštruktori sú nielen vynikajúci potápači, ale tiež vzdelávací experti, ktorých sme naučili učiť druhých. Preto u nás nečakajte žiadne recitovanie vytisnutých materiálov, my vieme, že príjemné podmienky zvyšujú úspešnosť výučby.
 • Široká dostupnosť kurzov – do jedného z NAUI kurzov sa môžete prihlásiť u ľubovoľného NAUI certifikovaného partnera vo svojom blízkom okolí. Napríklad u svojho lokálneho NAUI obchodníka s potápačskými potrebami, na vysokej škole, u nezávislého NAUI inštruktora spolupracujúceho s bazénom vo Vašej štvrti, alebo si vyberiete NAUI potápačský rezort v tropických krajinách. Naše programy “Try Scuba“ a“Passport Diver Program“ Vám umožnia sa potápať v oceáne behom prvého dňa Vášho tréningu.
 • Vysoké školiace štandardy – v NAUI máme tie najvyššie školiace štandardy a požiadavky na certifikáciu medzi všetkými, pretože veríme, že dôkladnejší tréning a školenia produkujú kompetentnejších potápačov.
 • Firemná aliancia – NAUI organizácia má celú radu firemných aliancií s organizáciami ako sú napríklad Walt Disney World Resort na Floride, alebo NASA Neutral Buoyancy Laboratory. Medzi NAUI inštruktorov patria uznávaný olympijský atléti, profesionálny športovci, uznávaný vedci, akademici, príslušníci špeciálnych jednotiek, filmové hviezdy a ďalších viac či menej známych priaznivcov potápania z celého sveta.
 • Široko dostupná podpora – NAUI má svoje regionálne kancelárie a zástupcov po celom svete. Podporujeme lokálne desiatky tisíc našich školiteľov, klientov a partnerské zariadenia.
 • Skvelý zákaznícky servis – NAUI je známe pre svoj efektívny a kvalitný zákaznícky servis.

NAUI ako vedúca organizácia v oblasti prípravy potápačov naplňuje každý deň, s každým kurzom naše motto “Bezpečné potápanie cez vzdelanie“- Dive safety through education.


Divízia technického potápania

Divízia technického potápania NAUI bola založená v roku 1997 s cieľom vytvoriť celosvetovo vyšší štandard školenia cez kodifikáciu školiacich metód používaných komunitou zabývajúcou sa technickým potápaním. Vytvorili sme odborné skupiny zložené s potápačov, technických odborníkov, lekárov a výskumných pracovníkov, s cieľom podporiť vývoj všetkých relevantných aspektov našich školení. Táto aktivita vyústila do vytvorenia Technical Training Advisory Board – Rada pre tréning technických potápačov, a Rebreather Advisory Board – aby zastrešili a podporili vývoj štandardov a materiálov v oblasti školenia technického potápania.

NAUI divízia technického potápania sa riadi štandardami a predpismi, ktoré zaručujú potápačom najvyššiu možnú kvalitu inštruktorov. V tomto ohľade môžu inštruktori NAUI predávať poznatky, skúsenosti, zručnosti a disciplínu – všetko dôležité pre úspešnosť technických kurzov s minimalizáciou rizík.

Pokiaľ máte záujem pridať túto lukratívnu oblasť potápačských školení do portfólia Vášho centra, kontaktujte našu Technical Division head Office, alebo jedného zo zástupcov uvedených nižšie :

In the Pacific Rim, Michael Tong mike@nauipacific.com.
in Europe, Jelle Buisman, info@naui-europe.com.
in Africa, Mike van Niekerk, mikenaui@iafrica.com.
in South America, Alvanir De Oliveira, naui@uol.com.br!

Technical Training Head Office
Tim O’Leary, Director – Technical Training Division
P.O. Box 3867
South Padre Island, Texas 78597
Office Phone 956-761-7986
Fax 956-761-6039
Email: nauitec@aol.com

Títo reprezentanti sú autorizovaný poskytovať kvalifikácie všetkých úrovní technických potápačov aj NAUI Technical Course Directors, čo je úroveň, ktorá následne umožňuje školiť a certifikovať NAUI Technical Instructors.

The Organization

The National Association of Underwater Instructors (NAUI Worldwide) has been teaching the world to dive safely since 1959. As the largest non-profit and most respected dive training and certifying organization in the world, NAUI offers a full range of training programs from Skin Diver through Instructor Course Director, with dozens of specialty courses including Nitrox and Technical diving.

NAUI’s global reputation for the best in training and educational products reflects its core values of quality dive training through education. Many organizations specifically choose NAUI for their diver education programs including Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, United States Navy SEAL Teams and NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory in Houston, Texas (USA) where astronauts train for their space walks.

While NAUI has long been respected for having the highest training standards in the recreational diving industry, we are also highly regarded for our Technical Diver Training. Many of our technical developments have been adopted by other agencies; our Technical Diving Division continues to produce new theories and research that keep NAUI on the cutting edge of technical diving.

NAUI Worldwide is a membership organization headquartered in Tampa, Florida (USA) with tens of thousands of member instructors, affiliated stores, resorts, and service centers located in countries throughout the world. With tens of thousands of dive professionals and numerous affiliated dive training centers in nations around the globe, we have over one-third (and growing) of the US market with an even larger market share internationally.

For further information on affiliated stores, diver training, educational products and programs, contact NAUI at (001) 813-628-6284 or nauihq@naui.org; NAUI Europe at 31-(0)548612366 or info@naui.nl; NAUI Pacific Rim at 603-2146-2631 or mike@nauipacific.com; or visit www.naui.org. For specific media inquiries, contact marketing@naui.org.


Corporate Mission

“To promote, through quality education, the techniques necessary for the general public to participate safely in underwater activities, and to educate those people in the preservation and protection of our underwater environment.”

“Dive Safety Through Education” is more than our motto; it is the philosophy behind NAUI Worldwide. Since its inception in 1959, NAUI has been dedicated to providing the most comprehensive and safest diver training available in the world, and we continue to be the logical agency of choice among divers who desire a quality education.

As a membership association, NAUI is also dedicated to maintaining the highest levels of quality and integrity, and it is the responsibility of every NAUI member to ensure the quality of NAUI instruction. NAUI standards, policies and ethics are governed by the Association’s Board of Directors, members themselves, who are elected through a democratic election process by the instructor membership.

NAUI members embrace six fundamental values in the pursuit of our mission:

1. Superior Leadership and Instructor Training

NAUI and its members are committed to providing the highest quality leadership and instructor training possible. Embracing the tenets of over-learning, maximizing individual potential, public speaking, developing personal best aquatic skills, minimum and no impact environmental activism, and learning by doing consistently produces the best graduates.

2. Democratic Association of Equals

The democratic process in regular elections determines the Association’s leadership, its Board of Directors. Each instructor earns the privilege to cast one vote for a fellow member that he or she believes can best serve the Association. The right to vote carries with it a responsibility and obligation to stay informed about Board of Director candidates and engage in the election process.

3. Trust and Respect

Superior Leadership and Instructor training are founded in the “Loved One” concept. That is, it is only those we would trust to train our loved ones to dive that we graduate at any level and especially so for leadership and instructor certification. This basis allows us to collectively trust members to behave ethically and respect their abilities as NAUI Leaders and educators.

4. Academic Freedom

Trust and respect are necessary for members to exercise a most cherished and fundamental right of educational leadership – the freedom to meet the academic needs of their students. Not all students are ready to perform skills one, two, and three always in that particular order. NAUI members are encouraged to explore and thereby discover new and innovative ways to help each individual student, as well as divers they lead and teach meet certification requirements – and further to share those discoveries in the Association publications so that other members may benefit.

5. Dynamic Growing Body of Knowledge and Skills

Exercising academic freedom and sharing resulting discoveries is a celebration of members’ imaginations. It also leads to ever improving training producing better generations of graduates with each completed course. This directly contributes to and renews our organization’s vitality and relevance to the diving industry in which we compete.

6. Ever Improving Leadership and Instructor Training

These dynamics produce perpetually improving leadership and instructor training courses as conducted by NAUI instructors, instructor trainers, and course directors, who incorporate discoveries and new methodology. The outcome is superior leadership and instructor training and curricula of excellence that benefit the Association, the diving industry and global public all the while furthering the pursuit of our corporate mission.


Products and Services

NAUI has earned its reputation as “the most respected diver training and certification organization in the world” by providing consistently excellent products and services, featuring a complete line of award-winning educational systems, recognition items and support materials for every level of recreational and technical scuba diver training and certification.

Award-Winning Training Materials for core diver courses, leadership and instructor training and dozens of specialties are available and translated in multiple languages, and use several types of media for maximum learning.

 • Proven Teaching Methods – Thorough training is the key to diving enjoyment. We are absolutely dedicated to ensuring you are trained in a program tailored to your specific needs; a NAUI-sanctioned course that incorporates the best blend of time-proven and progressive methods.
 • Fun, Interesting Classes – NAUI training is FUN! NAUI Instructors are taught to teach, not just recite material by rote. NAUI Instructors are professional educators, knowing the best learning conditions are enjoyable conditions.
 • Extensive Class Availability – You can enroll in a class at your local NAUI-Affiliated dive retailer, college or university, with an independent NAUI Instructor at a local swimming pool, or at a NAUI-Affiliated dive resort in a tropical paradise. NAUI’s Try Scuba and Passport Diver programs can have you in the ocean the same day you begin your training!
 • Highest Industry Training Standards – NAUI has the highest training standards of any diver training agency, and more thorough training produces highly competent and competent divers.
 • Corporate Alliances – NAUI has numerous corporate alliances with organizations such as Florida’s Walt Disney World Resort®, The Florida Aquarium, and NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory. NAUI divers are recognized Olympic and professional athletes, leaders in the scientific, academic, technical and military communities, the Hollywood film industry and a host of other professional fields around the globe.
 • Extensive Field Support – NAUI has regional offices around the world to assist with training needs and to provide regional field support for our tens of thousands of facilities, professional educators and members.
 • Excellent Customer Service – NAUI’s Customer Service Department is known for its efficient, knowledgeable staff and helpful support. And, our eBusiness Center is open 24/7 for your convenience.

As a dive industry leader, NAUI is deeply dedicated to fulfilling our motto of “Dive Safety Through Education”.


Technical Diving Division

NAUI Technical Diving Division was started in 1997 with the goal of creating a higher standard of training worldwide by codifying technical diving community training practices. We formed advisory councils comprised of professional divers, engineers, physicians and researchers to help us develop all aspects of our training. This resulted in the formation of a Technical Training Advisory Board and Rebreather Advisory Board to assist in the development of technical diving standards and training.

NAUI Technical Diving Division has implemented policies that will assure the diver of the highest technical instructor quality. As a result, NAUI Instructors can provide you with the skills, knowledge and discipline to manage technical diving while minimizing risk.

If you would like to add this lucrative division of training to your dive center’s business contact our Technical Division head office or one of the representatives listed below.
In the Pacific Rim, Michael Tong mike@nauipacific.com.
in Europe, Jelle Buisman, info@naui-europe.com.
in Africa, Mike van Niekerk, mikenaui@iafrica.com.
in South America, Alvanir De Oliveira, naui@uol.com.br!

Technical Training Head Office
Tim O’Leary, Director – Technical Training Division
P.O. Box 3867
South Padre Island, Texas 78597
Office Phone 956-761-7986
Fax 956-761-6039
Email: nauitec@aol.com

The following NAUI Representatives are authorized to qualify all levels of NAUI Technical divers including NAUI Technical Course Directors who, in turn, can train and qualify NAUI Technical Instructors.

NAUI Technical Training Advisory Board

Chairman

Timothy R. O’Leary, DMT
President, American Diving And Marine Salvage

Members

Bruce Weinke, Ph.D.
Los Alamos National Labratory

Terrence Neal Tysall
President, The Cambrian Foundation

Charles „Scooter“ Sellers
Technical Course Director Cave Diving

Don Barthelmess
Director, Marine Diving Technology, S.B.C.C.

Peter Readey
President, Steam
Machines and Marine Engineer

John Duggan
Major, USAF Air Sea Rescue, Retired

Captain Steve Belinda
Technical Charter Boat Owner/Operator

Jan Neal
President, Underwater Dynamics Corporation

Lt. Cmdr. Lonnie Sharp
United States Navy

Capt. Billy Deans
Steam Machines

NAUI Rebreather Advisory Board

Chairman

Timothy R. O’Leary, DMT
President, American Diving And Marine Salvage

Members

Bruce Weinke, Ph.D.
Los Alamos National Labratory

ML Nuckols, Ph.D., PE
Professor of Ocean Engineering, U.S. Naval Academy

David Fullerton
Sherwood Engineering Ltd.

Capt. ME Knafelc, MD, Ph. D.
Senior Medical Officer NEDU

Ron Scorese
NAUI CCR Workshop Director and Explorer

Peter Readey
President, Steam Machines And Marine Engineer

John Clarke, Ph.D.
Scientific Director, Naval Experimental Diving Unit

James Kirk, MsEE
Senior Staff, Johns Hopkins University

Clay S. Hedricks, Sr.
BMCS (EOD) Retired

Gerard Newman
NAUI CCR Course Director