/ KURZY / Technické kurzy

Technické kurzy NAUI

Je technické potápanie pre Vás ? NAUI technické kurzy sú určené pre potápačov ktorých záujmy zahŕňa potápanie mimo tradičné rekreačné limity a špecifické oblasti technického potápania. Preto sú kurzy technického potápania navrhnuté tak, aby poskytli podrobnejší tréning a školenie než špeciálne potápačské kurzy, a vyústili do rozsiahlejších kvalifikácií.

NAUI bola prvá tréningová agentúra, ktorá certifikovala všetky úrovne potápania – od tradičného rekreačného vzdelávania cez všetky úrovne technického vzdelávania. Technické potápanie je potenciálne nebezpečná činnosť, ktorá vyžaduje špeciálny výcvik, výstroj a kvalifikované podporné týmy. NAUI technický inštruktori sú kvalifikovaný nielen Vás certifikovať, ale tiež poskytnúť zdravý rešpekt k prostrediu technického potápania.

Keď žiadneho NAUI technického inštruktora vo Vašom okolí nepoznáte, obrátte sa priamo na NAUI – SK, a my Vám vhodného inštruktora vo Vašej lokalite odporučíme. Potom sa môžete zapísať do technického kurzu, ktorý napĺňa Vaše ciele, či už práve začínate svoje dobrodružstvá s technickým potápaním alebo sa školíte v ďalších disciplínach technického potápania. Vždy sa opýtajte svojho NAUI technického inštruktora na predchádzajúci výcvik alebo skúsenosti, ktoré môžete potrebovať, a pripravte sa vstúpiť do jedinečného sveta technického potápania ! Nižšie uvádzame niektoré z možných NAUI technických kurzov :

 • Cavern Diver – kavernové potápanie
 • Cave Diver 1,2 – jaskynné potápanie
 • Closed Circuit Rebreather Diver – potápanie s CCR
 • Diver Propulsion Vehicle – potápanie s podvodným skútrom
 • Ice Diver – potápanie pod ľadom
 • Introduction to Technical Diving – úvod do technického potápania
 • Semi – Closed Rebreather Diver – potápanie s SCR
 • Technical Decompression Diver – potápanie s technickou dekompresiou
 • Trimix Diver – potápanie s Trimix – om
 • Wreck Penetration Diver – vrakové – prienikové potápanie


Cavern Diver – kavernové potápanie

Kurz NAUI Cavern Diver poskytuje základné vedomosti a zručnosti potrebné pro jaskynné potápanie do hĺbok nepresahujúcich 30 metrov, a v kombinácii hĺbky a prieniku na vzdialenosť nepresahuje 60 metrov od hladiny.

Váš kurz NAUI Cavern Diver zahŕňa minim.4 ponory v najmenej dvoch rôznych kavernových lokalitách v rámci bez dekompresného limitu. Stanete sa zdatný v používaní navijáku pri súčasnej manipulácii so svetlom , komunikácii pri nulovej viditeľnosti zatiaľ čo sledujete linku, tiež veľa ďalších zručností ktoré sú vyžadované pre túto kvalifikáciu.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Cavern Diver je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver / ekvivalent. Certifikácia NAUI EANx Diver je veľmi doporučená, nie je však podmienkou.


Cave Diver – jaskynné potápanie – úroveň 1 – 2

Upútala Vás myšlienka potápania do vodou zatopených jaskýň ? Ste fascinovaný možnosťou potápať sa na miestach, kam môže len málokto ? Kurzy NAUI Cave Diver úroveň 1 – 2 sú pokračovaním výučby a zručností učených v NAUI kurze Cavern Diver a rozvíja ďalšiu úroveň vedomostí a skúsenosti, ktoré potrebujete, aby ste mohli dokončiť kurz NAUI Cave Diver úrovní 1 a 2.

Po úspešnom dokončení NAUI Cave Diver úroveň 1 ste kvalifikovaný plánovať a prevádzať obmedzený prienik, jednoduchú navigáciu, bez dekompresné jaskynné ponory do hĺbok, ktoré nepresahujú 30 metrov.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Cave Diver úroveň 1 je vek 18 rokov. Musíte mať tiež absolvovaný kurz NAUI Introduction Technical Diving / ekvivalent a minim.75 ponorov.

Po úspešnom absolvovaní úrovne 2 kurzu NAUI Cave Diver ste spôsobilí plánovať a prevádzať dlhšie penetračné jaskynné ponory s postupovými stage fľašami, zahŕňajúce komplexnú navigáciu do hĺbok ktoré nepresahujú 40 metrov.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Cave Diver úroveň 2 je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Technical Decompression Diver a NAUI Cave Diver úroveň 1 – alebo ich ekvivalenty, a mať zapísaných minim.100 ponorov, s toho minim.20 jaskynných ponorov po certifikácii NAUI Cave Diver úroveň 1.


CCR – Closed Circuit Rebreather Diver – potápanie s CCR

Kurz NAUI CCR Diver poskytuje školenie a skúsenosti potrebné k pochopeniu nebezpečenstva minimalizácie rizík pri používaní rebreatheru s uzavretým okruhom pri dýchaní EANx s konštantným parciálnym tlakom kyslíka.

Po úspešnom absolvovaní kurzu NAUI CCR Diver budete spôsobilí plánovať a prevádzať špecifické, vzduch – diluent, bezdekompresné, CCR ponory do hĺbky nepresahujúcej 30 metrov.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI CCR Diver je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI EANx Diver / ekvivalent a mať minim.50 zapísaných ponorov, s toho minim.10 EANx ponorov.


Diver Propulsion Vehicle – DPV – potápanie s podvodným skútrom

Kurz NAUI DPV poskytuje úvodnú schopnosť a vedomosti potrebné k minimalizácii rizík pri prevádzaní ponorov s podvodnými skútrami na otvorenej vode.

Podmienkou pre zápis do tohto kurzu je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver / ekvivalent a mať minim.50 zapísaných ponorov.


Ice Diver – potápanie pod ľadom

Kurz NAUI Ice Diver poskytuje základné vedomosti a zručnosti potrebné pre minimalizáciu rizík potápania pod ľadom. Po úspešnom dokončení tohto kurzu budete spôsobilí prevádzať pod ľadom ponory, ktoré nevyžadujú stupňovitú dekompresiu.

Váš kurz NAUI Ice Diver zahŕňa najmenej 3 ponory na voľnej vode s obmedzením max. hĺbky 12 metrov a nie viac ako 30 metrov v horizontálnej línii od vstupnej diery v ľade. Váš tréning zahŕňa rozvoj poznatkov v mnohých zručnostiach, odstránenie a výmena výstroja, podvodnú navigáciu, použitie vodiacej linky, postup v kalnej vode, rezanie a vlastnosti ľadu, signalizácia a oveľa viac. Ďalšími témami kurzu sú atmosférické podmienky a štruktúry ľadu, stres z chladu, dehydratácia a prvá pomoc, vhodné oblečenie na suchu a suché obleky, penetračné vstupné diery a príprava potápačskej lokality.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Ice Diver je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver / ekvivalent a mať aspoň 50 zapísaných ponorov v rôznych podmienkach.


Introduction to Technical Diving – úvod do technického potápania

Kurz NAUI Introduction to Technical Diving / Intro to Tech / predstavuje rekreačnému potápačovi nástrahy a disciplíny technického potápania. Je to skvelý prípravný kurz, keď uvažujete o špecifickom školení pre technických potápačov, ako napríklad jaskynné alebo dekompresné potápanie, alebo sa zaujímate o zjednodušenie konfigurácie vybavenia pre jeho maximálnu efektivitu.

Získate ďalšie informácie o plánovaní ponorov, fyzike a fyziológii, dekompresii, dekompresii spojenej s technickým potápaním, ovládaní vztlaku, konfigurácii side-mount. Školenie o špecifickej konfigurácii technického vybavenia NAUI Technical Equipment Configuration – NTEC, je tiež súčasťou kurzu NAUI Intro to Tech.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Intro to Tech je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Scuba Diver a NAUI EANx Diver / ekvivalenty a mať aspoň 25 zapísaných ponorov s minim. 10 EANx ponormi.


Semi Closed Rebreather Diver – potápanie s SCR – polouzavretý okruh

Kurz NAUI SCR Diver poskytuje školenie a poznatky potrebné k pochopeniu nebezpečenstva a minimalizácie rizík používaním SCR pri dýchaní EANx zmesi 32 – 80 % kyslíka.

Naučte sa anlyzovať dýchané zmesi plynov, ovládať vztlak, budete simulovať záchranu potápača, vedenie potápača pri kŕčoch, hypoxii a nedostatku dýchaného plynu, výstup s použitím linky na navijaku a signalizačnej bójky pri súčastnej simulácii dekompresnej zastávky.

Ďalšie témy v kurze zahŕňajú správne postupy po ponoroch, fyziku a fyziológiu, výstroj, prehľad potápačských tabuliek, hĺbkové opojenie, požiadavky na plánovanie ponoru s gas – managementom.

Po úspešnom dokončení kurzu NAUI SCR Diver budete spôsobilí plánovať a prevádzať špecifické, vzduch – diluent, SCR ponory do hĺbky nepresahujúcej 30 metrov.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI SCR Diver je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI EANx Diver / ekvivalent a mať aspoň 50 zapísaných ponorov s minim. 20 EANx ponorov.


Technical Decompression Diver – potápanie s technickou dekompresiou

Kurz NAUI Technical Decompression Diver Vám ponúka teóriu, metódy a postupy plánovaného stupňovitého dekompresného potápania pri použití optimálnych dýchacích zmesí plynov.

Naučíte sa ako plánovať a prevádzať štandardné stupňovité dekompresné ponory do hĺbok nepresahujúcich 40 metrov. Ďalšie témy v kurze zahŕňajú výbavu a požiadavky týmu, špecifickú konfiguráciu technického vybavenia NAUI Technical Equipment Configuration – NTEC, dýchacie zmesi plynov pre dekompresiu a dekompresné techniky.

Podmienkou pre zápis do tohto kurzu je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Master Scuba Diver a mať absolvovaný kurz NAUI Introduction to Technical Diving / ekvivalenty, a mať minim.50 zapísaných ponorov s toho minim.15 s EANx.


Trimix Diver – potápanie s Trimix-om

Kurz NAUI Trimix Diver Vám poskytne vedomosti a zručnosti potrebné pre minimalizáciu rizík použitím trimix-u – dýchacích zmesí na báze hélia pre ponory do hĺbky nepresahujúcej 60 metrov, vyžadujúce stupňovitú dekompresiu a využitie EANx zmesí a kyslíka behom dekompresie.

Naučíte sa ako plánovať a prevádzať technické ponory, ktoré vyžadujú stupňovitú dekompresiu a využívať Trimix dýchacie zmesi plynov na bázi hélia s EANx ako bežný plyn a kyslík pre dekompresiu do hĺbky nepresahujúcu 60 metrov.

Podmienkou pre zápis do kurzu NAUI Trimix Diver je vek 18 rokov. Musíte byť certifikovaný NAUI Technical Decompression Diver / ekvivalent, a mať zapísaných minim.100 ponorov, z toho 20 dekompresných ponorov.


Wreck Penetration Diver – vrakové prienikové potápanie

Kurz NAUI Wreck Penetration Diver Vám poskytne vedomosti a zručnosti potrebné k minimalizácii rizika pri vrakovom potápaní s prienikom do vnútra vraku, do hĺbok nepresahujúcich 40 metrov. Vrakové potápanie s prienikom je akékoľvek potápanie vnútri potopenej lode, lietadla alebo podobnej konštrukcie.

Získate ďalšie informácie o nebezpečenstve a zvláštnych rizikách prostredia s uzatvoreným priestorom, gas-management, zamotaní, zníženej viditeľnosti, špecifickej konfigurácii technického vybavenia – NTEC, špeciálneho vybavenia používaného pri vrakovom potápaní, metódach vyhľadávania, podvodnej navigácii, právnych aspektoch, artefaktoch, pokladoch, záchrane, archeológii a ďalších.

Podmienkou pre zápis do tohto kurzu je vek 18 rokov. Musíte mať absolvovaný kurz NAUI Intro to Tech Diving, NAUI EANx / ekvivalenty, a mať minim.50 zapísaných ponorov s toho minim.15 s EANx.


Schválené Rebreathery :

 • MK 15
 • MK 16 mod 1:Air diluent / max.hĺbka 40 metrov /- Military
 • MK 16 mod 2:Mixed Gas diluent / max.90 metrov /- Military
 • PRISM TOPAS OXILUNG – Military
 • LAR V – Military
 • VOYAGER CCR a SCR
 • The EVOLUTION
 • The INSPIRATION
 • Poseidon MK VI Discovery
 • Inner Space Systems MEGALODON
 • HOLLIS Prism 2
 • JJ CCR
 • HOLLIS Explorer

Zavolajte nám

Napíšte nám